Energiglas

Produkter

Energiglas, eller energisparglas som det i vissa fall kallas, är ett glas som har revolutionerat användandet av glas som fasadmaterial i alla slags byggnader.

Vad är energiglas?

Energiglas är enkelt uttryckt, ett vanligt 4mm fönsterglas, som har hård- eller mjukbelagts med ett skikt av metalloxid av t ex tenn. Skiktet är så tunt att det praktiskt taget är osynligt för ögat.

Beläggningen på energisparglas är normalt färglös och påverkar inte färgupplevelsen genom glaset eller färgupplevelsen inomhus. Det finns även färgade/tonade energiglas. Beläggningen dämpar dock ljusinsläppet en aning, på samma sätt som ett extra glas i fönstret. Effekterna är emellertid så små att man knappt märker dem med blotta ögat, om man inte direkt jämför med en      referensruta.

Vad gör energiglaset för Dig?

Förutom att en uppgradering från traditionella 3- eller 4mm fönsterglas, s k float- eller maskinglas, ger en högst märkbar energibesparing, kommer Du att få en helt annan rumskomfort än Du trodde var möjligt.

Hur monterar jag mina energiglas?

Energiglaset kan monteras på olika sätt i befintliga fönster. Här bortser vi från nya fabrikstillverkade fönster, vilka nästan undantagslöst i dag byggs med eneriglas som en ingående komponent.

Glaset kan monteras som enkelglas i ett kopplat fönsters innerbåge. Man demonterar helt enkelt det gamla 2- eller 3mm glaset och ersätter det med ett 4mm lågemissivt energiglas. Om plats finns i innerbågen kan man fräsa ner glasfalsen och montera ett isolerglas byggt med en sida av isolerglaset som energiglas. Här kan man ytterligare förbättra U-värdet (värmevärdet) genom att fylla isolerglaset med en ädelgas som t ex argon eller krypton.

Förbättringar i siffror

Ett byte av det inre glaset enligt ovan, till en enkel 4mm energiruta ger en U-värdesförbättring från befintliga Ug=2,8 till Ug=1,8. Då Du har möjlighet att bygga om fönstren till isolerglas enligt ovan, kommer det att ske en förbättring från Ug=2,8 till Ug=1,2. Att sträva efter värden under Ug=1,2 skulle ge nackdelar som t ex kondens på det yttre glasets utsida, genom att värmeutsläppet från rummet reducerats till ett för lågt värde.

Det finns beräkningar utförda av bensinbolaget PREEM som säger att endast ett hus med 20 m ² glasyta kommer att spara 2000KWh/år vid byte av det inre glaset till energiglas. Beroende på sätt för uppvärmning kan man spara mellan 70-100:-/m ² per glasyta och år.